บริการภาครัฐ

ประกาศด่วน

ช่องทางการติดต่อ

สนทนาสดบนเฟสบุ๊ค

1 month ago

ข่าวประชาสัมพันธ์ พายุฤดูร้อน ค่ะ

1 month ago

วันนี้ ( 4 พ.ค.62) พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ... See more

1 month ago

.ประกาศ

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ... See more

1 month ago

อบต.อินทประมูลร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ... See more

1 month ago

วันที่ 1 พ.ค.62 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ... See more

1 month ago

ท่านนายกโกศล มอบหมายให้กองช่างเข้าไปถางป่า ซ่อมเสียงตามสาย หมู่6-7 ... See more

1 month ago

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอโพธิ์ทอง ... See more

1 month ago

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ... See more

2 months ago

ประกาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ... See more

2 months ago

ตามที่มีชาวนาในเขตตำบลอินทประมูล ... See more

2 months ago

เรียน ผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 2 ตำบลอินทประมูล ทุกท่าน
... See more

2 months ago

ท่านนายกโกศล ทิมบ่อแร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ... See more

« 1 of 40 »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

รายการข่าว อบต.อินทรประมูล

ประชาสัมพันธ์ป้ายชำระภาษี

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ออนไลน์

ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพทยากรบุคคล อบต.อินทประมูล

ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ม.3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

www.inthapramut.go.th

หรือทาง อีเมล์ : Ang_na11@hotmail.com

แจ้งเรื่องทางโทรศัพท์

สำนักงาน 035-610-669

สายตรง นายก อบต. 086-751-0216

สายตรง ปลัด อบต. 088-245-5541

ตำแหน่งที่ตั้ง อบต.อินทรประมูล