ประกาศประกวดราคาซื้อรตยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อรตยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 04/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล

เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 04/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล  ดูข้อมูลคลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหนองไอ้นวล ม.3สายบ้านนางแอบ ม.5สายวัดป่ามุณี ม.6สายหนองอีล้ำ ม.6-7สายซอยปลาทู-หนองอีล้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหนองไอ้นวล ม.3สายบ้านนางแอบ ม.5สายวัดป่ามุณี ม.6สายหนองอีล้ำ ม.6-7สายซอยปลาทู-หนองอีล้ำ

เอกสารประกอบสายหนองไอ้นวล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหนองไอ้นวล ม.3สายบ้านนางแอบ ม.5สายวัดป่ามุณี ม.6สายหนองอีล้ำ ม.6-7สายซอยปลาทู-หนองอีล้ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหนองไอ้นวล ม.3สายบ้านนางแอบ ม.5สายวัดป่ามุณี ม.6สายหนองอีล้ำ ม.6-7สายซอยปลาทู-หนองอีล้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสายหนองไอ้นวล ม.1

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหน้าบ้านนางลาวัลย์ คุ้มทอง ม.2สายหน้าบ้านนางทวี การุณวงศ์ ม.5สายหนองโพธิ์เตี้ย

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหน้าบ้าน นางลาวัลย์ คุ้มทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 สายบ้านนางทวี การุณวงษ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายหนองโพธิ์เตี้ย

เอกสารประกอบสายหนองโพธิ์เตี้ย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1สายหน้าบ้านนางลาวัลย์ คุ้มทอง ม.2สายหน้าบ้านนางทวี การุณวงศ์ ม.5สายหนองโพธิ์เตี้ย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายหน้าบ้าน นางลาวัลย์ คุ้มทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 สายบ้านนางทวี การุณวงษ์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายหนองโพธิ์เตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสายหนองโพธิ์เตี้ย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายหน้าบ้าน นายนัฐพล พิศวาส หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้าง คอนกรีตหมูที่ 7