องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลอินทประมูลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุและจัดทำเจลแอลกอฮอล์สมุนไพรเอนกประสงค์ ในวันที่วันที่ 28 มี.ค.62  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอินทประมูล ดูข้อมูล คลิกที่นี่่