เอกสารประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 04/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ที่พื้นสนามมีส่วนผสมของยางธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล  ดูข้อมูลคลิกที่นี่