ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2561 คลิกดูข้อมูล

  • ประกาศผลผู้ชนะในการเสนอราคา การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ  หมู่ที่  1 ถึงหมู่ที่ 3