องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รณรงค์ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นและกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านใช้ถุงผ้าแทนถุงพาลสติก