ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/file/d/1x6SPT4NI_7cmOQ8JtKc9Xph0JCLw_4Gq/view?usp=sharing