เคาะแล้ว! มาตรการช่วยค่าไฟฟ้า
📌 มิเตอร์ขนาด 5 แอมป์
– ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย : ฟรี
.
📌 มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ ขึ้นไป จะคำนวณค่าไฟฟ้าจากฐานการใช้ไฟฟ้าเดือน ก.พ. 63 โดยแบ่งเป็น 3 กรณี

1️⃣ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย : จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 400 หน่วย

2️⃣ ใช้ไฟฟ้า 801 – 3,000 หน่วย : จ่ายเท่าเดือน ก.พ. + หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกินจากเดือน ก.พ. ในอัตรา 50%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 700 หน่วย (400 +300)

3️⃣ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย : จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์ + หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เกินจากเดือน ก.พ. ในอัตรา 70%
เช่น เดือน ก.พ. ใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย เดือน มี.ค. ใช้ไฟฟ้า 3,500 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตรา 2,750 หน่วย (1,000+1,750)
.
📌 มาตรการนี้มีผล 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มี.ค. – พ.ค. 2563 สำหรับครัวเรือนที่ได้จ่ายค่าไฟฟ้าไปแล้ว จะมีการคืนค่าไฟฟ้าในรอบบิลต่อๆ ไป