ประชาสัมพันธ์โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ประชาชนท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถนำมาบริจาคได้ โดยเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล
เบอร์โทรศัพท์ 035-610-669
หรือทางเพจเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล “Intapramul”