บริการภาครัฐ

ประกาศด่วน

สนทนาสดบนเฟสบุ๊ค

1 month ago

วันนี้ (15 ก.ค.62) ... See more

1 month ago

วันนี้ (15 ก.ค.62) องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ... See more

1 month ago

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรคและภัยที่ต้องระวังช่วงหน้าฝน(rain)(rain)

- โรคติดต่อ ... See more

1 month ago

... See more

1 month ago

... See more

1 month ago

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมฟุตบอลประชาชน (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป) ... See more

1 month ago

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ... See more

1 month ago

รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

1 month ago

รายงานการรับ-จ่าย และเงินคงเหลือประจำไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

1 month ago

แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1 month ago

... See more

1 month ago

... See more

« 2 of 43 »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

รายการข่าว อบต.อินทรประมูล

ประชาสัมพันธ์ป้ายชำระภาษี

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ออนไลน์

ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพทยากรบุคคล อบต.อินทประมูล

ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ม.3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

www.inthapramut.go.th

หรือทาง อีเมล์ : Ang_na11@hotmail.com

แจ้งเรื่องทางโทรศัพท์

สำนักงาน 035-610-669

สายตรง นายก อบต. 086-751-0216

สายตรง ปลัด อบต. 088-245-5541

ตำแหน่งที่ตั้ง อบต.อินทรประมูล