บริการภาครัฐ

ประกาศด่วน

ช่องทางการติดต่อ

สนทนาสดบนเฟสบุ๊ค

2 months ago

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ... See more

2 months ago

วันที่ 11 เม.ย. 62 อบต.อินทประมูล ร่วมกับ รพ.โพธิ์ทอง รพสต.อินทประมูล ... See more

2 months ago

ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย ... See more

2 months ago

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เรื่อง ... See more

2 months ago

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล เรื่อง ... See more

2 months ago

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ร่วมกับ อปพร. ผู้นำชุมชน จิตอาสา ... See more

2 months ago

ประชาสัมพันธ์จากอุตุนิยมวิทยา เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนค่ะ

2 months ago

เรียน พี่น้อง ประชาชน ผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 1 ตำบลอินทประมูล ... See more

2 months ago

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูลร่วมกับ ผู้นำชุมชน อปพร. ... See more

2 months ago

วันหยุด แต่ เราหยุดไม่ได้ ประปาหมู่2 ใช้การไม่ได้ ... See more

2 months ago

2 months ago

ฝ่ายสถานที่......รองปลัดนำทีมจัดเตรียมสถานที่อย่างเต็มที่ สงกรานต์ปีนี้ ... See more

« 2 of 40 »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

รายการข่าว อบต.อินทรประมูล

ประชาสัมพันธ์ป้ายชำระภาษี

แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ออนไลน์

ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพทยากรบุคคล อบต.อินทประมูล

ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ม.3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

แบบฟอร์มออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

www.inthapramut.go.th

หรือทาง อีเมล์ : Ang_na11@hotmail.com

แจ้งเรื่องทางโทรศัพท์

สำนักงาน 035-610-669

สายตรง นายก อบต. 086-751-0216

สายตรง ปลัด อบต. 088-245-5541

ตำแหน่งที่ตั้ง อบต.อินทรประมูล